Westerse cultuur voor expats en vreemdelingen

Als vreemde eend in de bijt, wordt veel verwacht van een buitenlander.

Ladies and Gentlemen etiquette

Openstaan voor andere omgangsvormen en tradities is een goed begin om u in een nieuwe omgeving thuis te voelen.
Ladies and Gentlemen etiquette biedt lessen aan in de Westerse wellevendheid en gedragscodes opdat u de beweegredenen achter cultuurgebonden gewoonten en tradities zou herkennen en begrijpen.

Aan de hand van historische achtergronden zullen de hiërarchie, de eetgewoonten en gedragscodes worden gespiegeld aan de eigen cultuur, om zo efficiënter en vlotter te kunnen integreren en de culturele valkuilen te voorkomen.
Deze lessen worden op maat gemaakt, voor al uw vragen over Westerse omgangsvormen en etiquette geeft Ladies and Gentlemen  etiquette u het antwoord.

Buitenlandse culturen voor Westerlingen

Dit is de  ‘omgekeerde cursus’  : indien u vaak in contact komt met andere culturen is een kennis van de verschillen in gewoonten, lichaamstaal en sociale- of zakelijke verwachtingen een must. Door uw culturele kennis te vergroten zal u gemakkelijker uw doel kunnen bereiken doordat u sneller de anderen begrijpt. Bovendien zullen een hoop frustraties die gebaseerd zijn op onbegrip van de andere culturen hierdoor verdwijnen. Uw medemens zal u dankbaar zijn voor de interesse in zijn of haar cultuur en dit zal uw imago enkel ten goede komen.

Blink uit door uw culturele kennis te vergroten !