De data voor workshops tijdens de herfstvakantie 2019 zullen binnenkort gepubliceerd worden.